Jak działa wentylacja grawitacyjna?

Prawidłowa wentylacja budynku ma istotne znaczenie. Nadmiar pary wodnej, dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji negatywnie wpływa na zdrowie i samopoczucie człowieka. Kombinacja różnych zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu może powodować reakcje alergiczne a nawet działać rakotwórczo. Dlatego bardzo ważne jest zapewnienie prawidłowej wentylacji pomieszczeń. W Polsce, w budynkach mieszkalnych najczęściej stosowana jest wentylacja grawitacyjna.

Co to jest wentylacja grawitacyjna?

Funkcjonuje dzięki naturalnemu ruchowi powietrza wywołanego różnicą temperatur (czyli gęstości i ciśnienia). Cieplejsze powietrze, pochodzące z wnętrza domu, ma mniejszą gęstość niż chłodniejsze na zewnątrz i unosi się ku górze. Kominy z pionowymi kanałami wentylacyjnymi mają usprawnić ten ruch. Ciepłe powietrze ma być wypychane przez chłodne i gęste powietrze napływające do domu przez nawiewniki. Ten typ nie wymaga zasilania energią, dlatego jest niezawodny. Jednak uzależniony jest od czynników zewnętrznych, takich jak temperatura na dworze, i pracuje nierównomiernie.

Kiedy wentylacja grawitacyjna działa poprawnie?

Choć wentylacja grawitacyjna to najprostszy sposób zapewnienia wymiany powietrza w budynkach, to należy spełnić kilka warunków, aby działała poprawnie.

  • Musi być zapewniony nawiew powietrza z zewnątrz przez: uchylone okna, nieszczelną stolarkę okienną lub specjalne nawiewniki.
  • Temperatura wewnątrz budynku musi być wyższa niż na zewnątrz. Im większa będzie ta różnica temperatur, tym sprawniej będzie działał ten system wentylacji. Mówi się, że ten typ wentylacji działa poprawnie gdy różnica temperatur musi wynosić co najmniej 12 stopni Celsjusza.
  • Kanały wentylacyjne muszą mieć odpowiednio duże przekroje. W budynkach mieszkalnych stosuje się zwykle kanały o średnicy 15 cm lub większej (lub wymiarach 14 x 14 cm), a to w domach jednorodzinnych w zupełności wystarcza.

Dopiero jeśli spełnione zostaną powyższe warunki wentylacja grawitacyjna zaczyna działać- w kominach wytwarza się cug, który wypycha ciepłe powietrze na zewnątrz, a przez okna i inne nieszczelności nawiewane jest świeże powietrze. Niestety powszechnie stosowana szczelna stolarka okienna i drzwiowa często powoduje, że skuteczność tego typu wentylacji jest ograniczona.